FUNDACJA - NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Nasza przygoda z nadzieją zaczęła się w pewne wiosenne popołudnie 2016 roku, kiedy to podczas przyjacielskiego spotkania kilku rodziców po starcie dziecka nienarodzonego, padła propozycja, aby – na wzór innych miast w Polsce - postarać się w Tarnowie o miejsce upamiętniające dzieci utracone; o miejsce, gdzie mogłyby one być godnie i z należytym szacunkiem pochowane. Po spotkaniu okazało się, że niemal z każdym następnym dniem; z każdym następnym tygodniem, SPES wzrastała w siłę, nabierając rzeczywistych decyzji i „kształtów”. I tak w maju tego samego roku powstał SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie. Komitet przy pełnym wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa niezwłocznie podjął wspólną prace nad budową grobowca zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Mościcach i już w październiku 2016 roku odbył się tam pierwszy pochówek dzieci utraconych pozostawionych w tarnowskich szpitalach. Rok później, podczas drugiego pochówku, dokonało się finalne, uroczyste odsłonięcie monumentu nadziei - Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych - który pobłogosławił biskup Andrzej Jeż.

Wydawać by się mogło, że najważniejsze zadanie SPES-u zostało wykonane, ale w trakcie jego realizacji nieustannie dochodziły sygnały od kolejnych rodziców dotkniętych stratą nienarodzonego, że oczekują wsparcia w przeżywaniu tej wyjątkowej żałoby. Doświadczyliśmy również wielu sytuacji, które udowadniały, że potrzeba rozpowszechniania rzetelnych informacji o prawach rodziców po poronieniu jest ogromna. Doszliśmy do wniosku, że rodzinom dotkniętym tym cierpieniem potrzebne jest nieustanne wsparcie w ożywieniu i pielęgnowaniu utraconej nadziei, aby mogli zwycięsko zmierzyć się z każdym następnym dniem, począwszy od tego dnia, kiedy dowiedzieli się o stracie nienarodzonego

Z czasem do potrzeb rodziców po stracie dołączały się jeszcze głosy personelu medycznego, który również potrzebuje psychologicznego wsparcia i poszerzania rzetelnej wiedzy. Wszystko po to, aby radzić sobie z bolesnymi emocjami, jakie pojawiają się w trakcie opieki nad matką po poronieniu; aby móc ofiarować rodzicom fachowe i właściwe wsparcie w tych trudnych chwilach.

Rozmowy, które w trakcie trwania komitetu przeprowadziliśmy, sytuacje, z jakimi stykaliśmy się - to wszystko sprawiło, że w kręgach naszego komitetu narodziło się pragnienie, aby nieść właściwą pomoc, wsparcie i edukację wszędzie tam, gdzie potrzeba dużo uleczającej nadziei. Aby zrealizować to pragnienie, na miejsce rozwiązanego komitetu, w lutym 2020 roku powstała Fundacja SPES. Oprócz kontynuowania wymienionych wcześniej form pomocy wypracowanych w trakcie trwania komitetu, nasza Fundacja wciąż poszerza swą działalność: o organizację porad psychologicznych, pomoc w budowie miejsc pamięci w innych miastach, szersze i gruntowniejsze wspieranie personelu medycznego, prace od podstaw wspierające ogólną zmianę postaw w społeczeństwie wobec rodziców przeżywających stratę dziecka nienarodzonego.

Dane Fundacji

Joanna Sadowska – prezes zarządu
Anna Kościółek – wiceprezes zarządu
Tel.: 510 570 182 E-mail: pomoc@fundacjaspes.pl

Adres korespondencyjny

Fundacja SPES
ul. Obrońców Lwowa 1/2
33-101 Tarnów

KRS: 0000819928
NIP: 9930675719
REGON: 38566697600000
Konto: 77 1090 2590 0000 0001 4457 4492 Santander Bank